Onroerend goed

De sectie vastgoed adviseert op het gebied van het gehele notariële onroerend goedrecht, ten behoeve van nationale en internationale cliënten, waaronder begrepen het oprichten van vastgoedbeleggingsfondsen, project- ontwikkeling, alsmede verwerving en bezwaring van bedrijfsmatig en particulier vastgoed, koop- en aannemingsovereenkomsten, transportakten, hypotheekakten, splitsing in appartementsrechten, het vestigen van erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten en het aangaan van kwalitatieve verbintenissen.