Ondernemingsrecht

De sectie ondernemingsrecht adviseert op het gebied van het gehele notariële ondernemingsrecht, ten behoeve van nationale en internationale cliënten, waaronder begrepen (grensoverschrijdende) fusies & overnames, herstructureringen, juridische (af)splitsingen, (her)financieringen met vestiging van zekerheidsrechten, het opzetten van juridische entiteiten, ten behoeve van diverse doeleinden waaronder internationale houdsterstructuren en securitisaties, advisering op het gebied van werknemersparticipatie, het structuurregime,corporate governance en beschermingsconstructies. Eveneens adviseren wij met betrekking tot verschillende samenwerkingsovereenkomsten, waaronder begrepen maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening.