Onroerend goed

U vraagt zich wellicht af wat een kantoor als Voorneman Geenen voor u kan doen als u een onroerend goed transactie overweegt in Frankrijk, Italië of Spanje. Kort gezegd, wij hebben een team van gespecialiseerde notarissen, juristen en juridisch adviseurs van wie enkelen met de Franse, Italiaanse of Spaanse moedertaal en een waardevol netwerk van deskundigen in de desbetreffende landen hebben opgebouwd. Zo zijn wij optimaal in staat om uw belangen te behartigen bij onroerend goed transacties in voornoemde landen. 

Samenvattend kunnen wij in ieder van deze landen:

 • Het hele juridische proces van koop, verkoop, nalatenschap en ontwikkeling van onroerend goed coördineren, controleren en in nauwe samenwerking met lokale notarissen en juridische adviseurs overzien.
 • Assisteren bij lokale fiscale- en aan estate planning gelieerde zaken, in overleg met de lokale adviseurs en in combinatie met Nederlands fiscaal-en estate planning advies.
 • Direct contact onderhouden met lokale notarissen en adviseurs om een soepel verloop van iedere transactie voor de cliënt zeker te stellen.
 • Relevante documentatie opstellen in de gewenste taal, bij voorbeeld notariële aktes met betrekking tot Nederlandse hypothecaire leningen en volmachten voor het passeren van documenten in de lokale jurisdictie.
 • Zorgdragen voor alle vereiste kadastrale en planmatige onderzoeken, inzagen en registraties, en de aanvraag van alle benodigde vergunningen coordineren.
 • Contact onderhouden met ons netwerk van vertrouwde juridische, fiscale en financiële adviseurs in verband met de specifieke eisen en wensen van elke cliënt.
 • Relevante juridische en algemene documentatie vertalen.
 • Indien gewenst, de cliënt vergezellen of vervangen bij het passeren van de aktes bij de lokale notaris. 

Ondernemingsrecht

Het betreft voornamelijk het oprichten door buitenlandse cliënten van Nederlandse vennootschappen. We zorgen voor:

 • het opstellen van statuten in het Nederlands met een vertaling in de vreemde taal (meestal Frans of Italiaans),
 • het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar bij het Ministerie van Justitie;
 • het passeren van de akte van oprichting van de vennootschap;
 • het verzorgen van de inschrijving bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 • het afgeven van afschriften;
 • het opmaken van een aandeelhoudersregister;
 • alsmede alle bijkomende werkzaamheden terzake.

Dit is een niet uitputtend overzicht van onze diensten. Indien u meer informatie over onze praktijk wenst te ontvangen, zullen wij u met plezier te woord staan. Klik hier voor contactgegevens.

Franse Praktijk
Nicole de Taeye

Italiaanse Praktijk
Carolina van Hellenberg Hubar – Ramacciotti


Spaanse Praktijk
Myrthe Groesbeek