12 september 2012

BRV: Verruiming termijn bij doorverkoop

In de Wet op belastingen van rechtsverkeer is bepaald dat in het geval van een eventuele doorverkoop van een onroerende zaak binnen 6 maanden slechts overdrachtsbelasting is verschuldigd over de waardeaangroei van deze onroerende zaak.

Vooruitlopend op een wetswijziging geeft de staatssecretaris recent goedgekeurd dat bij de doorverkoop van bedrijfspanden of woningen de zesmaandstermijn wordt verlengd tot een driejaarstermijn.

Dit betekent dat bij een doorverkoop van een bedrijfspand of woning binnen drie jaar in beginsel slechts overdrachtsbelasting verschuldigd is over de eventuele waardeaangroei (naar een tarief van 2% voor woningen en 6% voor overige onroerende zaken). Wanneer geen sprake is van een waardeaangroei is ter zake van de doorverkoop ook geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Deze fiscale maatregel heeft een tijdelijk karakter en is ingetreden per 1 september 2012.